Bøger m.m.

 

Dydernes projekt er et græsrodsinitiativ, og bøgerne er skrevet af Linda Kavelin Popov, Dan Popov og John Kavelin. Se mere under: http://www.virtuesproject.com/profiles.html

Bøgerne kan hjælpe den enkelte til at forandre sit liv. De kan også anvendes til at inspirere familier, skoler, samfund og virksomheder. Der er talrige eksempler på at mennesker starter en omfattende udviklingsproces efter at have fået bogen i hånden. Se mere under:
http://www.virtuesproject.com/tributes.html


Alle de nævnte materialer kan købes via http://store.virtuesshop.com/

Bøgerne (’The Family Virtues Guide’ og ’A Pace of Grace’) er også tilgængelige på www.amazon.co.uk og www.saxo.dk

 

”The Family Virtues Guide – Simple Ways to Bring Out the Best in Our Children and Ourselves” er en praktisk håndbog, som kan danne grundlag for udvikling af en familie, skole eller virksomhed. Dens metoder anvendes til at skabe et positivt forum, hvor begreber som omsorg, venlighed og ærlighed er selvskrevne. Bogens sprog er lettilgængeligt og henvender sig til både børn og voksne. Alligevel fremstår selv korte beskrivelser af hver enkelt dyd overraskende dybe og meningsfulde.

Bogens opdeling
Bogen indledes med afsnittet ”What’s a parent to Do…”. Her beskrives hver af de fem strategier. Fra siden 64 beskrives hver enkelt dyd. Som et eksempel kan nævnes ”Courage”, der først defineres under overskriften ”What is Courage?”. I afsnittet ”Why practice Courage?” forklares det hvorfor vi skal være modige og derefter gives eksempler på hvordan verden ville se ud med og uden mod. I afsnittet ”Signs of Success” vises eksempler på hvordan man kan måle sine fremskridt. 

Bogen foreslår praktiske øvelser og rollespil, der viser hvordan dyden anvendes. 

Bogen afsluttes med en række diskussionsoplæg, der kan anvendes af en gruppe forældre eller blot for at teste din nyvundne visdom.

 

The Virtues Project Educator’s Guide – Simple Ways to Create a Culture of Character

Denne bog er en håndbog for undervisere, som indeholder det man skal bruge for at skabe en kultur, der udvikler børn og voksnes karakter.

Den giver detaljeret information om strategier, dyder, og foreslår en række aktiviteter for skolebørn. Den indeholder også letforståeligt teoretisk stof med mange tips til, hvordan programmet rent praktisk implementeres i undervisningen, og relateres til de forskellige problematikker, der opstår i skoler.

F.eks. foreslår bogen at skabe et ”Rum til Ro”, at udvikle visioner for den enkelte klasse eller skolen som helhed og skabe imødekommende rammer gennem ”aktiv lytning”.

 

 

A Pace of Grace – The Virtues of a Sustainable Life

Dette er en mere personlig bog skrevet af Linda Kavelin Popov. Den beskriver hendes personlige rejse fra udbrændt og syg efter et liv i overhalingsbanen til et aktivt, men opmærksomt liv, der fysisk, mentalt og åndeligt er i balance. Ligesom de andre bøger er bogen let tilgængelig og fyldt med praktiske øvelser, casehistorier og inspirerende citater. Bogen er fyldt med anvisninger på hvordan man komme på benene efter udbrændthed og stress – og forebygge effekterne af en travl hverdag.

 

Virtues kort 

”Virtues kortene” findes i tre versioner, der afspejler de dyder, der er beskrevet i hver af de tre bøger. Hvert kort indeholder en beskrivelse af en enkelt dyd, eksempler på anvendelse af dyden samt bekræftende sætninger. De kan anvendes som inspirationskilder, og som praktisk værktøj i formidling af dyderne. Børn elsker at henvise til dem.