De Fem Strategier

  1. Tal dydernes sprog
  2. Genkend øjeblikke hvor læring er mulig
  3. Sæt klare grænser
  4. Sæt pris på Ånden
  5. Tilbyd Åndelig Ledsagelse®

1.      Tal dydernes sprog

Sproget har stor indflydelse – giver enten styrke eller skaber modløshed. Selvtillid opbygges når anklagende og udskammende sprog erstattes af at navngive dyderne, vores karakters iboende kvaliteter. Dyder anvendes til at anerkende, vejlede og korrigere. Dydernes sprog hjælper os med at huske, hvilken slags mennesker vi gerne vil være.

2.      Genkend øjeblikke hvor læring er mulig

Denne strategi er en måde at se livet som en mulighed for læring, at genkende vores fejl, vore prøvelser og udfordringer som muligheder for at udvikle vores dyder. Det er en måde at bringe det bedste frem i hinanden ved at spørge ”Hvad kan jeg lære af denne situation?”, ”Hvad skal jeg gøre anderledes næste gang?” og ”Hvordan kan jeg gøre det rigtigt?”

3.      Sæt klare grænser

Klare grænser som er forbundet med et fælles billede af de dyder, som vi gerne vil omgås hinanden med, hjælper til at forebygge vold og at skabe et trygt læringsmiljø. Klare grundregler baseret på dyderne skaber en atmosfære af orden og enhed. Denne strategi tilbyder en positiv tilgang til disciplin, som både styrker selvsikkerhed og afhjælpende retfærdighed. Den hjælper os med at identificere hvilken opførsel, som ikke vil blive tolereret og hvordan man kan gøre det godt igen.

4.      Sæt pris på Ånden

Familiens / skolens / virksomhedens ånd vokser gennem enkle øvelser som kaster lys på vores værdier, såsom at skabe en erklæring om en fælles vision. At hele familien / skolen  holder et øjebliks stilhed hver morgen kan give dagen en følelse af fred. Deltagelse i ”Virtues Sharing Circles” giver os mulighed for at reflektere over, hvad der betyder noget for os. Deltagelse i kunstarterne er en måde at ære mening og kreativitet. Fejringer kan gøre særlige begivenheder meningsfulde. Denne strategi hjælper os med at møde den åndelige dimension på en måde der respekterer vores forskellighed.

5.      Tilbyd Åndelig Ledsagelse®

Dette er en kunst og en færdighed, som støtter helbredelse, opmuntrer til moralske valg og tillader en tryg måde at udtrykke følelser på. Det er en hjælp ved rådgivning, konfliktløsning og disciplinære anliggender. Ledsagelse hjælper os til at nå til sagens kerne, når enkeltpersoner er i sorg eller i krise. Det er sandt nærvær og lytten, at stille opklarende spørgsmål, som tillader individer at ”tømme deres kop” og derefter at løse deres egne problemer ved hjælp af dyderne.