Månedens dyd
 

       Ære

 

Ære er at leve i henhold til dyderne - at vise sand respekt overfor dig selv, andre samt de regler du lever efter. Når du er ærefuld, holder du dit ord. Du gør det rigtige, uanset hvad andre gør. Ære er en af stierne til integritet.

 

Du er engageret, når du : 

  • lever dit liv i henhold til dyderne.
  • kan stoles på, at du overholde dine løfter
  • undgår at gøre ting, som du skammes over
  • respekterer de regler, som du ønsker at leve efter
  • gør, hvad du føler er rigtigt uanset hvad
  • er et godt eksempel for andre

 

Bekræftelse
Jeg er ærefuld.
Jeg overholder mine aftaler og behandler andre med respekt.
Jeg er opmærksom på at gøre det rigtige.