Månedens dyd
 

Mådehold

 

Mådehold er at være tilfreds med nok. Det er at have selvdisciplin til at skabe en sund balance mellem arbejde, hvile, refleksion og leg. Mådehold beskytter os mod tiltrækningen af lyster, der skaber afhængighed.
Vi har ikke forståelse for at gøre og at have mere, i den tro at vi mangler noget. Vi forsøger ikke at være alting for en anden.
Vi har sunde grænser for værdien af vores tid og energi. Vi beskytter os selv mod den stress, der kommer af at gøre for meget. Vi erkender vores egen perfekte rytme.
Mådehold er ikke afsavn. Det er at elske sig selv nok til at vælge, hvad der er rigtigt

“Mådeholde er den silketråd, der løber gennem kæden af dyder.”
- Joseph Hall

 

 

At praktisere mådehold:

  • Jeg bruger min tid og energi vedholdende.

  • Jeg husker at bede og at lege.

  • Jeg er fri af afhængigheder.

  • Jeg bærer min ansvarlighed klogt.

  • Jeg beskytter mig selv mod overmål af stres.

  • Jeg lever mildt og fint.

 

 

 

 

Jeg er taknemmelig for mådeholdets gave. 

Den frigøre mig til at nyde mit liv.