Månedens dyd
 

                Tiltro

 

Tiltro er at tro, at håbe og være positiv. Tiltro er at tro på nogen eller noget. Vi tror på, at det rette vil ske uden at prøve at kontrollere det eller tvinge det til at ske. Vi stoler på andre, at de vil gøre hvad de siger, de vil gøre, og at vi giver dem plads til at være pålidelige. Nogen gange er det svært at have tiltro, når livet er smertefuldt. Tiltro er at være sikker på -  allerinderst inde -  at der er en gave eller noget at lære i alt, hvad der sker. Vi har tiltro til livet og styrkes af modgang. Vi ved, at vi aldrig er alene.

 

““Tro på Herren og han vil hjælpe dig frem.
Den som tror, frygter intet.
Han er i perfekt harmoni og glæde,
for han vil blive hjulpet frem.”
Mahavagga 8:15:13
Hinduisme


 

At praktisere tiltro:

  • Jeg bibeholder håbet.
  • Jeg plager ikke andre eller forsøger at kontrollere dem.
  • Jeg tror på, at der er noget godt i alt det, der sker.
  • Jeg lader troen overvinde min frygt.
  • Jeg har tiltro til at jeg kan lære hele livet
  • Jeg forlader mig på guddommelig hjælp.
 

Jeg er taknemmelig for tiltroens gave.
Den fornyer min styrke.