Dyder i praksis

 1. Det enkelte menneske
 2. Familien
 3. Skolen
 4. Arbejdspladsen
 5. Samfundet

 

 

 

 

1.   Det enkelte menneske 

Dyder er den menneskelige ånds vidunderlige og positive egenskaber så som venlighed, integritet, selvbeherskelse, retfærdighed, tolerance, respekt, der er dele af den menneskelige karakter og deles af alle mennesker og kulturer. 
De er egenskaber, som du allerede har. De er kraftfulde, åndelige egenskaber, som er grundlaget for en helstøbt personlighed og eksisterer i enhver menneskelig sjæl.

Virtues Projektet angiver en model for positivt sprog og adfærd – som når den følges – bidrager til udvikling af disse værdifulde egenskaber. Herved opnår hvert enkelt menneske en højere grad af succes både i sit personlige indre liv og i forhold til andre. 

Ved at følge de angivne modeller får du mulighed for at styrke din personlige karakter. Dette betyder, at du bliver i stand til at: 

 • vide hvad der er rigtigt at gøre
 • ønske at gøre det rigtige
 • gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og sted.

Ved at følge Dyderne bliver du i stand til at udvikle det allerbedste af din personlighed.  

 

2. Familien 

Familier trives i et omsorgsfuldt hjem. Den konfliktskabende, forvirrende og til tider endda aggressive indflydelse fra moderne livsførelse gør det til en vanskelig og sommetider afskrækkende opgave for forældre at sørge for denne omsorg. Medier i deres påtrængende former underminerer jævnligt, hvad familien forsøger at værne om.

Forældre kan ikke være neutrale. De må have karakterstyrke til at vælge, og vælge rigtigt. Børn behøver konkrete eksempler og retningslinjer, rollemodeller med sunde karaktertræk. Dyderne tilbyder forældre hjælp til at klare denne opgave. 

Bogen The Family Virtues Guide giver forældre en velstruktureret plan, som ved brug af positivt sprog og handlinger viser, hvordan de rigtige valg træffes: Hvordan der skabes en atmosfære af omsorg og respekt i hjemmet. Bogen opfordrer familien til at fokusere på de 52 dyder, én ad gangen, forklare dyden, beskrive hvorfor den er vigtig og hvordan den anvendes i praksis. Den hjælper med at vurdere dydens effekt og bekræfte familien i den gode adfærd. Den er med andre ord en praktisk håndbog i, hvordan man skaber rammerne for en lykkelig og velfungerende familie. 

Gode karaktertræk udviklet hos alle familiemedlemmer betyder, at de skal være i stand til at:

 • vide hvad der er rigtigt at gøre
 • ønske at gøre det rigtige
 • gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og sted.

 Børn fortjener denne mulighed.   

 

3. Skolen 

“At uddanne en person intellektuelt, men ikke moralsk, 
er at uddanne en trussel for samfundet.”

Theodore Roosevelt. 

Hvis dine børns skole finder det svært at bibringe eleverne dyder som selvbeherskelse, høflighed, ansvarlighed eller værdighed, kunne du henlede skolens opmærksomhed på Dyderne. ’The Virtues Project Educator’s Guide’ er en bog med “enkle metoder til at skabe en værdibaseret kultur”. 

Håndbogen præsenterer lærere for en række daglige aktiviteter i klasseværelset ved at anvise et system for, hvordan der skabes en værdibaseret kultur. Den indeholder øvelser i at tale dydernes sprog og at genkende øjeblikke med mulighed for læring. Den angiver klare rammer for adfærd, fremelsker ånden i det enkelte menneske og lærer os at tilbyde andre åndelig støtte. 

Det moderne samfund oplever i øjeblikket en krise, fordi vores adfærd gør det svært at opføre os hensigtsmæssigt overfor hinanden. ’The Virtues Project Educator’s Guide’ giver en standard for god adfærd, som værdsættes og anerkendes på tværs af kulturer og nationer. 

Gennem uddannelse fokuseres der på:

 •    HOVEDET – Vide hvad der er det rigtige at gøre.

 •    HJERTET – Ønske at gøre det rigtige.

 •    HÅNDEN – Gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og sted.

 Skolen kan være omdrejningspunktet for ikke blot at udvikle individet, men også samfundet.

 

4. Arbejdspladsen 

”Et liberalt system degenerer medmindre 
de enkelte forretningsfolk bevidst praktiserer dyder.”
Adam Smith

Manglende integritet i regeringer, i større virksomheders ledelser, i kommunalbestyrelser og generelt i samfundet har i nyere tid resulteret i tab af troværdighed. Dette har rejst spørgsmål ved den etiske praksis i moderne virksomheder. 

Hvis du synes din arbejdsplads kunne drage fordel af forbedringer mht. venlighed, omtanke, tillid og integritet er Dyderne relevante. Hvis du foretrækker et mere værdibaseret miljø på din arbejdsplads, så kan Dyderne anvise måder at opnå dette på. 

Et sundt arbejdsmiljø og menneskelig anstændighed er grundlaget for succesrig virksomhed og social interaktion på arbejdspladser. Et engagement i respekt, frtfærdighed, værdighed og ærlighed på arbejdspladsen øger mulighederne for værdifulde foretagender, og skaber en langt mere motiveret og pålidelig arbejdsstyrke. 

Gruppen bag Dyderne kan tilbyde workshops for medarbejdere. Litteraturen kan give forslag og praktiske eksempler for at opnå disse mål.

 

5. Samfundet 

Alle ønsker at være en del af et tillidsfuldt, kreativt og omsorgsfuldt samfund. Mange mennesker er foruroliget over det hyppige fravær af anstændig adfærd i det moderne vestlige samfund.  Ved at omsætte praksis fra Dyderne og synliggøre dem i samfundet omkring dig, kan du bidrage til at skabe en bedre verden. 

Projektet kan finansieres af regeringer, virksomheder, hjælpeorganisationer, lokale organisationer, skoler og enkeltpersoner. Projektets forløb og emner er udviklet til en bred målgruppe og kan tilpasses specifikke problemer og målsætninger.    

Hundredvis af foretagender over hele verdenen har med succes brugt Dyderne til at fremme selvhjælpsprogrammer eller rettet mod specielle behov: Spejdere i Amerika, Rådet mod Seksuel krænkelse, Arizona; Kinway Familievejledning, Perth Australia; ’Levende Værdier’ programmet, New Zealand; Den Nationale Narkotika Kommission, Bermuda,- blot for at nævne et par stykker. 

Et forløb kan skræddersyes til at støtte gavnlige projekter i dit lokalsamfund.